SPOLMONT s.r.o. - tryskací zařízení, metací stroje, lakovací a sušící kabiny, výroba vzduchotechnického potrubí, abrazivo

 

Firma SPOLMONT s.r.o. je výrobní firma s dodávkou, montáží a servisem svých zařízení. Hlavní výrobní činnost je v těchto oblastech:

Tryskací zařízení a stroje pro předúpravu povrchů

Dodáváme stolové tryskače, závěsné tryskače, průběžné tryskače a bubnové tryskače. Poskytujeme komplexní servis a opravy tryskacích zařízení, strojů a tryskačů. Dodáváme příslušenství a náhradní díly pro tryskání, tryskací zařízení a stroje. Součástí sortimentu jsou filtrační zařízení, odsávání tryskacích zařízení. 

Metací stroje a metací zařízení

Opravy a servis strojů s metacími koly.

Lakovací a sušící kabiny

Především tlakovzdušné tryskaci kabiny, injektorové tryskací kabiny. Pro lakovny dodáváme lakovací a sušící kabiny a boxy, filtry a další příslušenství. Provádíme servis a opravy lakovacích a sušících kabin a boxů.

Výroba vzduchotechnického (VZT) potrubí

návrh vzduchotechniky, projekt vzduchotechniky, výroba vzduchotechniky, montáže vzduchotechniky

Abrazivo na tryskání

Firma je dodavatelem abraziva a abrazivních materiálů na tryskání - batolina, korund, ocelové abraziva


Tlakovzdušné tryskací zařízení
tryskací kabiny injektorové i tlakové,
mobilní tryskací jednotky...

Lakovací a sušící kabiny, filtrace
od lakovacích stěn po velké průmyslové  kombinované lakovací a sušící kabiny.
Nové tryskací stroje s
metacími koly

široký sortiment tryskacích strojů s metacími koly (bubnové, závěsné, stolové, průběžné a další typy zařízení)
Opravy a repase strojů s metacími koly
Opravy a repase strojů s metacími koly všech typů a velikostí.
Montáže a demontáže technologických linek
slévárny "LOST FOAM", transportní systémy "kladkostroje", ocelové konstrukce, zámečnická výroba
Abraziva pro tryskání
ocelové abrazivo, korund, balotina, nerezová abraziva,
testovací centrum pro naše zákazníky
Výroba (VZT) vzduchotechnického potrubí
návrh vzduchotechniky, projekt vzduchotechniky, výroba vzduchotechniky, montáže vzduchotechniky
AKTUALITY

Děkujeme za návštěvu naší expozice. Vaše požadavky jsou nyní zpracovávány, těšíme se na návštěvu ve vaší firmě k řešení všech detailů a požadavků.

Tým Spolmont s.r.o.

 

bvv stanek spolmont


Vážení obchodní partneři,


dovolujeme si Vám oznámit změnu, týkající se sídla naší společnosti. S účinností od 4.9.2014 je nová korespondenční a fakturační adresa:
Spolmont s.r.o.
Jiráskova 381
755 01 Vsetín
Czech RepublicAktualní realizace
prubeh

Probíhající montáž kompletní technologie povrchových úprav

 • Průběžný tryskací stroj typ GTU

Realizace tryskače se závěsnou dráhou

 • Dodávka kompletně profesionálně repasovaného závěsného tryskače bývalého výrobce Škoda Ostrov
 • Závěsný tryskač s „Y“ zavážecí drahou
 • Určen pro tryskání různých výrobků - svařenců, odlitků, výkovků, apod…

Realizace tryskacího boxu a lakovací a sušící kabiny

 • Kolejové zaařízení v tryskacím boxu dl.12m
 • Celoplošný podlahový sběr
 • Lakovacía sušící kabina s dělícími roletovými vraty je umístěna vedle tryskacího boxu a společně tvoří komplexní pracoviště pro povrchové úpravy

Odstranění nečistot z povrchu trubek před aplikací PE izolace

 • povrch musí splňovat přísná kriteria 
 • provádí se náročná zkouška prašnosti dle normy ISO 8502-3
 • Spolmont řeší celou řadu technických zlepšení stávajících parametrů tryskání, tak aby výsledný povrch  trub po tryskání v tryskači s metacími koly  splnil hodnotící kritéria prachových částic na  tryskaném povrchu.

Aktuální pohled na realizaci před dokončením

 Pohled na finalizaci realizace - Komplexní řešení nové technologie do přípravných a lakovacích boxů včetně realizací ocelové konstrukce, pojízdných obslužných lávek, vytápěcí vzduchotechnické jednotky s provázáním všech stavebních dodávek a rozvodů od tlakového vzchodu, VZT, páry, odsávání od broušení, elektroinstalací, vzduchotechniky s dodávkami projekční činnosti a dalších činností.

 • To vše dnes zajišťuje a řeší SPOLMONT s.r.o.

Dokončená a předaná realizace tryskacího boxu a lakovací kabiny:  

 • Tryskací box 12*4*3,2m – kompletní technologie vč. sekundární filtrace pro
  vypouštění filtrované vzdušiny zpět na výrobní halu
 • Kombinovaná lakovací a sušící kabina 12*5*5m – rozdělená na dvě poloviny
  s variabilním nezávislým použitím pro lakování a sušení
ttp 1.6
Dodávka průběžného tryskače s válečkovou tratí TTP 1,6 f s metacími zařízeními MZ 320:
 • kompletní dodávka technologie tryskání.
 • Osvědčený typ průběžného tryskače bývalého výrobce „ŠKODA OSTOV“
  po kompletní generální opravě s plnou zárukou.

Příklad řešení stolového tryskače TMSO 2,4 doplněného o magnetický separátor:  

 • Pro použití zařízení ve slévárně
 • Stolové tryskací zařízení prošlo kompletní generální opravou s osazením nových
  komponentů včetně metacího zařízení MZ 320
 • Zařízení plně v provozu od roku 2012

Dokončená a předaná realizace tryskacího boxu a lakovací kabiny:  

 • Tryskací box a lakovací kabina (16 x 5,5 x 5m)
 • Kombinovaná lakovací a sušící kabina rozdělená na dvě části
  s variabilním použitím pro lakování a sušení
 • Kompresorovna s úpravou vzduchu na požadované parametry
 • Vybavení lakovny s dvoustupňovým zvedacím zařízením pro lakování kontejnerů

Komplexní realizace tryskacího boxu:  

 • Technologie tlakovzdušného tryskacího boxu ( 15 x 4,5 x 4 m )
 • Náš zákazník realizoval box z prostředků dotačních fondů EU
 • Box plně v provozu od roku 2012
Realizace tryskacího boxu:
 • Montáž 15 m tryskacího boxu a kombinovanou lakovací a sušící kabinu.
 • Kompletní  řešení včetně kompresorovny a rozvodů.
 • Nové tryskací pracoviště je na špičkové úrovni 
 • Umožňuje firmě TOP kvalitu pro vyráběné ocelové konstrukce.
jsem potěšeni , že naše technologie pro povrchové úpravy otryskáním slouží naším zákazníkům a splňuje i ta
nejnáročnější kriteria daná v rámci trhu EU.


Vyžádejte si informace... Dotaz:
Jméno: 
Email: 
Telefon: 
Adresa: 
Firma: 
   
 

> | | <