BUBNOVÉ TRYSKAČE VČETNĚ NAKLADAČŮ A DOPRAVNÍKŮ

Bubnové tryskací zařízení jsou určeny pro tryskání drobných i větších dílů, které je možno umístit na nekonečný pás bubnového dopravníku. Nejčastějším zákazníky a uživateli těchto zařízení jsou především kovárny, slévárny a zpracovatelé neželezných kovů.

Tryskače jsou vyráběny ve více velikostních variantách, zohledňující požadavky zadání na maximální hmotnost a objem vsázky.

Pokud je potřeba tryskat velké množství výkovků či odlitků, je ideální bubnový tryskač vybavit pneumatickým nebo hydraulickým nakladačem (skipem) a vibračním či pásovým dopravníkem na výstupu z tryskače. Tyto prvky popř. jiné manipulační lze jednoduše instalovat i ke stávajícím tryskačům.

Pokud je požadavkem tryskání prvků náchylných na deformaci, je nezbytné tryskač vybavit frekvenčním měničem metacích kol, který zajistí snížení razance tryskání a tím zamezíme deformaci tryskaného materiálu. Tryska může být také vybaven frekvenčním měničem otáček nekonečného pásu.

Copyright 2021 © Spolmont s.r.o. | Created by Weboo

Nezávazná poptávka