Czech

Saint-Gobain

Saint-Gobain

Výroba a dodávka tlakovzdušné tryskací kabiny s el. kladkostrojem pro efektivní tryskání vnějších i vnitřních ploch armatur.

Jedná se o tlakovou tryskací kabinu TTK 2000 - P. Kabina disponuje vnitřními rozměry (š*hl*v): 2 * 1,5 * 0,8 m. Kombinace zavážecího stolu a el. kladkostroje umožňuje velice jednoduché nakládání a vykládání dílů. Stůl, o nosnosti 250 kg, je navíc otočný, což zjednodušuje přístup k tryskaným částem.

Osvětlení kabiny je zajištěno sestavou LED osvětlení, které nevstupuje do prostoru kabiny : 2x horní + 2x čelní osvětlení. Toto vhodně rozmístěné osvětlení zajistí perfektní světelné podmínky pro náročnou práci.

Vnitřní prostoru kabiny je kompletně vygumován speciální antiabrazivní pryží. Dopravu abraziva zajišťuje sestava spodního šnekového dopravníku, napojeného na korečkový elevátor. Z elevátoru pak abrazivo, po přečištění,  putuje do zásobníku abraziva a následně je automaticky distribuováno do tryskací jednotky o objemu 30l, které je instalována pod zásobníkem. Na vstupu tryskací jednotky je instalovaný regulátor tlaku, aby si mohla obsluha regulovat tlak a nepoškodila tak tenkostěnné odlitky.

1
10
11
12
13
2
4
5
6
7
8
9

ČSV

Česko-Slezská Výrobní a.s.

Dodávka průběžného, závěsného tryskače s metacími koly instalovaného do komplexní linky pochodových úprav – práškového lakování.

Tryskačem prochází Power&Free dopravník, který je řízen z velínu vč. všech dalších technologií linky. Tryskač je vybaven 16ks metacích turbín, celková průchodnost abraziva strojem je 2 720 kg/min. Tryskač je vybaven sestavou ofukových trysek, které se starají o očišťování otryskaných dílů od usedlého abraziva. Na tryskač navazuje manuální ofukovací kabina pro dokonalé vysátí a ofouknutí abraziva z kapes dílů. Tryskač je odsáván filtračním zařízením instalovaným za stěnou haly, v externím prostředí.

12
15
19
20
24
26
30
32
8

Projekty v rámci EU

Projekty spolufinancované z EU

Název projektu:

Rozšíření výrobní kapacity společnosti SPOLMONT s.r.o.

Reg. číslo:

CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008187

Program:

OPPIK Technologie - IV. Výzva

Náplň:

V rámci projektu dojde k pořízení moderního ohraňovacího CNC lisu, který umožní vyrábět komponenty z ohýbaného plechu vlastními kapacitami namísto využívání kooperujících podniků. Součástí projektu je také pořízení elektrického vysokozdvižného vozíku s nosností 3,5 tuny, který žadateli umožní čistý bezemisní provoz i uvnitř výrobní haly a pomůže v zefektivnění logistiky uvnitř závodu. Součástí projektu je i pořízení svařovacích stolů za účelem dosažení vyšší kvality svařenců. Cílem projektu je rovněž zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu.

Termín realizace:

12/2016 – 11/2019

image002spol eu

REFERENCE A PŘÍPADOVÉ STUDIE

Tryskání

 

Lakování

 

Repase

HF Najus

HF Najus

Výroba a dodávka technologie tlakovzdušného tryskacího boxu instalovaného na rovné podlaze.

Předmětem dodávky byla technologie pro ruční, tlakovzdušné tryskání. Celá technologie musela být stavena na rovnou podlahu, protože pod podlahou v místě instalace se nachází suterén. Tryskací box je neprůjezdný, vnitřní velikost (d*š*v) 7,5 x 5 x 4 m. Jednoduchá ocelový konstrukce s vyložením PUR panelů tl. 80mm zajistí odpovídající odhlučnění procesu tryskání. Z vnitřní strany jsou stěny i strop celoplošně vylepeny anti-abrazivní pryží, která vyniká dlouhou, letitou životností bez nutností výměny. Osvětlení prostoru je zajištěno horními i bočními výbojkovými světly s vysokou svítivostí, které zajistí intenzitu osvětlení 1 000 Lx. Světla jsou navíc instalovaná z venkovní strany kabiny čímž je zajištěno vysoká životnost svítidel bez nutnosti servisních zásahů a výměn. Jsou instalována čelní elektrická, rolovací, pryžová vrata, která jsou jednoduchá na obsluhu. Box je dle přání zákazníka vybaven dvěma krajními podlahovými dopravníky, příčným dopravníkem, vertikálním korečkovým dopravníkem (elevátorem), třístupňovou separací abraziva, zásobníkem abraziva o objemu 400l, tlakovou tryskací jednotkou o objemu 200 l. Osazený ventil a řízení umožňuje jednoduché přepnutí funkce tryskání nebo ofukování. Používané ostrohranné abrazivo je nejekonomičtější médium pro tryskání ocelových dílů.

Transport dílů zajišťuje masivní vůz o rozměrech 4 x 2m a nosnosti 8t. Vůz je poháněn el. motorem pomocí řetězu.

Řízení technologie zajišťuje moderní systém PLC s vizualizací jednotlivých částí technologie. Součástí je také mobilní aplikace s vizualizací provozních dat a také sběr dat na PC provozovatele pro vyhodnocování zvolených cílů a spotřeb médií, apod...

1
10
11
12
13
14
15
16
17
3
4
5
6
7
8
9

Informace o zpracování osobních údajů

SOUHLAS SE SHROMAŽĎOVÁNÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

Odesláním tohoto formuláře a „kliknutím“ na možnost souhlasím, jakožto subjekt osobních údajů, uděluji souhlas se zpracováním svých níže uvedených osobních údajů, které tímto dobrovolně poskytuji správci osobních údajů, a to způsobem dále v tomto souhlasu uvedeným. Beru na vědomí, že tyto osobní údaje, které se mě týkají, představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Současně tímto prohlašuji, že je mi nejméně 16 let a v případě, že nikoliv, potvrzuji, že byl tento souhlas vyjádřen nebo schválen osobou, která vykonává vůči mně rodičovskou zodpovědnost.

1. Správce

Správcem osobních údajů je společnost Spolmont, spol. s r.o., se sídlem Jiráskova 381, 755 01 Vsetín, IČ: 64084990 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8656 („Správce“).

2. Zpracování osobních údajů

2.1. Mé osobní údaje, které dobrovolně poskytuji Správci osobních údajů, jsou následující: Jméno, Příjmení, E-mail, Telefonní číslo.

2.2. Souhlas se zpracováním svých výše uvedených osobních údajů uděluji za účely:

  1. marketingové účely Správce spojené s nabídkou výrobků a služeb; zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách (např. formou zasílání newsletterů, telemarketing); kontaktování za účelem průzkumů trhu a za účelem marketingových výzkumů; kontaktování za účelem přání k Vánocům a Velikonocům nebo jiným svátkům a zasílání slevových poukazů, dárků, apod.;

přičemž zpracování osobních údajů je k naplnění těchto účelů nezbytné.

2.3.Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

2.4.Správce zpracovává osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

2.5.Výše uvedené osobní údaje budou kromě Správce shromažďovat a zpracovávat i následující subjekty:

  • zpracovatelé osobních údajů: Weboo s.r.o. IČ 02636239.

Příjemci) osobních údajů: Správce je oprávněn předat osobní údaje subjektu údajů zejména těmto příjemcům a kategoriím příjemců: dodavatelé Správce, zaměstnanci Správce, poskytovatelé přepravních služeb, poskytovatelé marketingových a reklamních služeb, finanční instituce, státní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy a další osoby v jiném smluvním vztahu ke Správci.

osobní údaje subjektů údajů nebudou předávány do třetích zemí;

2.6.Výše uvedené osobní údaje je Správce oprávněn zpracovávat po dobu 5 let od udělení mého souhlasu. Beru na vědomí, že před uplynutím této doby mě může Správce kontaktovat za účelem obnovení mého souhlasu a že bez jeho obnovení budou mé osobní údaje po uplynutí výše uvedené doby trvale smazány.

3.Práva subjektu údajů

3.1.Beru na vědomí, že jako subjekt osobních údajů mám právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popř. omezení zpracování (čl. 18 GDPR) a právo vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR). Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR mám jako subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů, které se mě týkají a které jsem poskytl Správci.

3.2.Jako subjekt údajů můžu v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

3.3.Pokud se jako subjekt údajů domnívám, že jsou mé osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, mám právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena moje možnost jakožto subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

3.4.Uděluji tímto svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů Správcem pro účely, v rozsahu a po dobu specifikovanou výše. Beru na vědomí, že Správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právní povinnosti Správce být schopen doložit, že jsem udělil souhlas s prováděným zpracováním.

 

VOP CZ

VOP CZ

Detaily této reference pro Vás v tuto chvíli připravujeme.

Vaše zpráva je nyní na cestě k nám

Ozveme se Vám s odpovědí hned jakmile to bude možné.


Pokud byste chtěli doplnit další informace, můžete nás kontaktovat:

+420 577 018 482

+420 577 001 369

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tryskací stroje na tryskání tyčí, roxorů a řetězů

Tyto tryskače slouží pro tryskání tenkých tyčí a řetězů. Jsou vyráběny v celé řadě velikostních a výkonnostních variant, korespondujících s požadavky zákazníka.

Tryskače disponují speciálním usměrňovačem paprsku abraziva, čímž výrazně zvyšujeme výkonnost tryskače při a současně snižujeme provozní náklady.

Kabina tryskače je také vybavena speciálními vodícími prvky, které fixují tryskané předměty ve správné poloze. Tím zajistíme, že tryskání v těchto tryskačích je maximálně efektivní.

Tato naše zařízení se odlišují možností doplnění příslušenství, dle tryskaných dílů je možné instalovat speciální usměrňovač z otěruvzdorného materiálu, který optimalizuje tryskací paprsek z turbín na správné místo – díky tomuto doplnění pak dochází k významné úspoře vnitřního vyložení kabiny a také urychlení procesu tryskání!

+420 577 018 482 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

O NÁS | SORTIMENT | VZDUCHOTECHNIKA | BAZAR | REFERENCE | NOVINKY | KONTAKT
© 2016 - Webovou prezentaci navrhla a vytvořila AGENTura Weboo s.r.o.
Nezávazná poptávka