Projekty v rámci EU

Projekty spolufinancované z EU

Název projektu:

Rozšíření výrobní kapacity společnosti SPOLMONT s.r.o.

Reg. číslo:

CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008187

Program:

OPPIK Technologie - IV. Výzva

Náplň:

V rámci projektu dojde k pořízení moderního ohraňovacího CNC lisu, který umožní vyrábět komponenty z ohýbaného plechu vlastními kapacitami namísto využívání kooperujících podniků. Součástí projektu je také pořízení elektrického vysokozdvižného vozíku s nosností 3,5 tuny, který žadateli umožní čistý bezemisní provoz i uvnitř výrobní haly a pomůže v zefektivnění logistiky uvnitř závodu. Součástí projektu je i pořízení svařovacích stolů za účelem dosažení vyšší kvality svařenců. Cílem projektu je rovněž zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu.

Termín realizace:

12/2016 – 11/2019

image002spol eu

Nezávazná poptávka